TOMOGRAF WIĄZKI STOŻKOWEJ CBCT Toggle

 

SZCZEGÓŁOWY TRÓJWYMIAROWY OBRAZ ZĘBÓW

OBRAZOWANIE 3D

  • Tomograf wiązki stożkowej CBCT pozwala ocenić ilość i jakość kości, określić i zaznaczyć newralgiczne struktury anatomiczne jak kanał żuchwowy czy zatoka szczękowa, dokonać pomiarów w skali 1:1 i zaplanować bezpieczne miejsce wprowadzenia implantu.
  • Tomografia wiązki stożkowej CBCT pozwala ocenić system kanałów korzeniowych w trudnych przypadkach endodontycznych przez co leczenie endodontyczne staje się najskuteczniejsze.