EKSPERCI Toggle

 


dr n. med. Jadwiga Waśkowska

Specjalista chirurg stomatolog

 • Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej.
 • Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w styczniu 1999 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „ Przepływ krwi w naczyniach mózgowych u chorych z neuralgią nerwu trójdzielnego”.
 • Kierownik i koordynator dydaktyki w zakresie chirurgii stomatologicznej.
 • Zajmuje się zastosowaniem kriochirurgii w leczeniu schorzeń jamy ustnej (w tym neuralgii nerwu trójdzielnego), jest autorem i współautorem wielu publikacji w naukowych czasopismach krajowych zagranicznych, współuczestniczyła w tłumaczeniu amerykańskiego podręcznika z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI.

prof.nadzw.dr hab.n.med. Agnieszka Pisulska-Otremba

Lekarz dentysta, specjalista z zakresu ortodoncji

 • Przez wiele lat była kierownikiem Katedry i Zakładu Ortodoncji na Oddziale Stomatologicznym ŚAM (dziś SUM) w Zabrzu.
 • Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki diagnozowania i leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia, diagnozowania zespołów wad wrodzonych twarzowej części czaszki oraz diagnozowania i leczenia zębów zatrzymanych.
 • Do Jej najważniejszych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej należy zaliczyć opracowanie metody klinicznej oceny napięcia oraz siły mięśni i zastosowanie jej w ortopedii szczękowej.
 • Od 1990 r. powołana na konsultanta regionalnego w dziedzinie ortodoncji, a od 1995 r. była przewodniczącą Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortodoncji.

prof. dr hab. n. med. Rafał Koszowski

Specjalista chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

 • Absolwent Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (1991).
 • Doktorat na temat” Ocena wyników leczenia połączeń i przetok ustno-zatokowych w materiale I Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu” (1997).
 • Habilitacja na temat „Postępowanie endoskopowe w zębopochodnych schorzeniach zatok szczękowych-metodyka własna”(2003).
 • Posiada specjalizację z Chirurgii Szczękowej oraz Chirurgii Stomatologicznej oraz umiejętność z zakresu Implantologii stomatologicznej nadaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS).
 • Pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego od 2004 do 2010 roku w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej.
 • Pełni funkcję Przewodniczącego Górnośląskiego Oddziału Regionalnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS).
 • W latach 2007-2010 członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTChJU i ChSz-T).
 • Dr hab.n.med. Rafał Koszowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji oraz licznych doniesień na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych.
 • Wykładowca na wielu sympozjach dla lekarzy stomatologów.
 • Główne kierunki zainteresowań to zębopochodne schorzenia zatok szczękowych i małoinwazyjne, endoskopowe metody ich leczenia (temat rozprawy doktoratów i habilitacji), implantologia stomatologiczna, zabiegi rekonstrukcyjne wyrostków zębodołowych umożliwiające leczenie implantologiczne w trudnych przypadkach, nowoczesna diagnostyka radiologiczna w implantologii i chirurgii stomatologicznej (radiografia cyfrowa, tomografia komputerowa,tomografia wolumetryczna).

Jarosław Wrona

Specjalista z zakresu stomatologii estetycznej i implantoprotetyki

 • Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu (dyplom lekarza 2008 roku) oraz Śląską Akademię Medyczną w Katowicach.
 • Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (dyplom lekarza dentysty w 2004 roku).
 • Swoje zainteresowania skupia głównie na endodoncji mikroskopowej, periochirurgii oraz stomatologi estetycznej nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje na kongresach oraz kursach praktycznych krajowych i zagranicznych.
 • Curriculum implantologiczne na uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie oraz liczne kursy z zakresu implantologii, przeszczepów bloków kostnych i zaawansowanych technik augmentacji kości.
 • Periochirurgia ST 1 i 3 dr med.dent G.Chmiel Berlin.
 • Periochirugia ST 2 dr med.dent G.Chmiel Berlin.
 • Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych 2 st dr Larry Brown.
 • Liczne z zakresu protetyki,endodoncji, stomatologii estetycznej i medycyny fizykalnej.

Grzegorz Kucharski

Specjalista z zakresu stomatologii estetycznej

 • Grzegorz Kucharski ukończył Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa (2007).
 • Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach studiów podyplomowych „Zarządzanie Placówkami Służby zdrowia”, gdzie uzyskał również certyfikat „Audytora jakości wewnętrznej ISO 9000:1” (2007-2008).
 • Realizując zainteresowania współczesną rentgenodiagnostyką ukończył kursy „Inspektora ochrony radiologicznej” oraz „Ochrony radiologicznej pacjenta”.
 • W 2008 roku rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie.
 • Swoje zainteresowania koncentruje w zakresie chirurgii stomatologicznej z wykorzystaniem laserów diodowych, stomatologii estetycznej jak i endodoncji mikroskopowej, stale podnosząc swoje kwalifikacje na kongresach oraz kursach praktycznych krajowych i zagranicznych.
PolskiEnglish

ShutDown